Najk träff i Skelleftehamn 1 april 2018 (bildgalleriet)


Nej det är inget skämt. Vi ville prova trafikspel så ett mindre gäng träffades med kort varsel och körde just det.
Vi träffades i vanliga föreningslokal i Skelleftehamn och hade en trevlig dag, mycket kul.
Ena änden säckstation. Persontåget avgick var 20 minut, (var 40 minut från respektive ändstation.) 
Så all trafik behövde anpassa sig till detta tåg.


Här ser man Hela banan. Hamnstationen till vänster, 
mötesstationen i höger och längst bort den tidiagre visade stationen.

Det långa stickspåret vid hamnstationen, där en Rc med godståg står representerade bibanan till Stambanan
så alla tåg ankom och avgick via detta spår.

Mötesstationen innehöll stickspår för sågverk, 
godsmagasin och en liten verkstad som tillverkade olika stål och järnpordukter.

 
Rangering pågår på station "Gerhard" som bortsett godsmagasin även innehöll en fabrik för cement-tillverkning.


Ett ankommande godståg från "stambanan" är redo för färd in på banan. 
Alla denna trafik gick via Station Gerhard för rundgång
och vagnsbyte. Sedan körde man hela banan tillbaka till hamnstationen.

Destinationen för vagnarna i ankommande tåget skrivs på en lapp som sedan följer med tåget runt banan.

 
Ett godståg med en Da från roco står redo och lämna hamsnationen för färd mot andra änden. 
Men rapid med personvagnarna har företräde till samma destination,
så den får gå först innan godståget släpps ut på banan.

 
Det kom in fler foton från dagen, så kompletterar sidan med dessa. Tack för bildbidrag!

 
Medan några av oss körde trafikspel så höll några andra på med modulbygge.


Det Rapid-dragna persontåget längs linjen.

 
Cementfabriken


UB vilar sig vid godsmagasinet.


Di3 använder växelkrysset för spårbyte.


En av alla fina byggnader som fanns på banan under dagen!

Trafikspel kommer säkert och provas igen vid tillfälle, väl mött!

Tack för en trevlig dag.....