Najk träff i Luleå 26 januari 2019 (bildgalleriet)


Vi träffades i föreningslokalen i Mjökudden, Luleå och hade en trevlig dag, mycket kul.

Temaförslag för dagen: Projekt
Projekt, förbättringar och egna byggen av bland annat fordon vi hade med och visade upp.
Sudexpressen Euro 400 Cargonet cd312 med slipertåg.


Roco Rc6 med blandat tåg med bland annat skrot.


Sudexpressen cd312 och Roco rc6


Märklin Tågab rc2 003 dragande på NMJ Tågab personvagnar
Vectron dieseldrift???


Märklin tågab Rc2 med tågab sveaskog timmervagnar.


Snyggt tåg med egenbyggda laster, loket är en Bk bygger på UGJ kåpa litt dk.

 


Några bilder på dom olika laster som vi fick nöjet och beskåda i tåget.


Viessmann BLS robel på växelströmslingan


Redskapsvagn banverket, med fungerande slutbelysning.


Pågående vagnsbyggen, scratch-byggd från plasticard.
Malmvagn för transport av Bolidens malm, bygger på förkortade rs vagnar i verkligheten.
Den andra vagnen ska bli en Rs-vagn! 


Piko Vectron br193 från Snälltåget dragande på NMJ Tågab personvagnar

 
Men vi gör så mycket mer på våra träffar än och köra modelltåg.
Vi läser tidningsartiklar eller visa bilder och annat från t.ex projekt vi bygger.
Eller så diskuterar vi malmlastningen i Slagnäs 1966 eller anndra intressanta ämnen.
Endast fantasin sätter gränser.

Tack för en trevlig dag.....