Najk träff i Skelleftehamn 6 oktober 2019 (bildgalleriet)


Vi träffades i vanliga föreningslokalen i Skelleftehamn.

Temaförslag för dagen: Nattåg (valfri epok och land)
Eftersom hnoll´s fina vagnar börjat komma i handeln så vill vi säkerligen 
både få se och visa upp dessa fina modeller.

Väl mött!

 

Tack för en trevlig dag.....