Najk träff i Luleå, Mjölkudden 1 fabruari 2020 (bildgalleriet)


Vi träffades i vanliga föreningslokalen i Skelleftehamn.

Temaförslag: Ståltåg
Hela ståltåg, eller tåg där vagn som transporterar stål ingår. 
Sluten vagn eller öppen med synlig Stål-last.

 
Stållasterna är från en stor variation av olika tillverkare men även hemgjorda laster fick vi se.

Tack för en trevlig dag.....