Najk träff i Skelleftehamn 7 april 2024 (bildgalleriet)

En söndag träffades vi i vanliga föreningslokalen i Skelleftehamn.

Temaförslag: Långa tåg, vagnslast!
Långa vagnslasttåg, med flera olika vagnstyper, minst 5 vagnar

Tack till er alla som gjorde detta till en trevlig dag.Några av likströmssidans tåg står uppställda för fotografering!


Några av växelströmssidan tåg uppställda för fotografering!


Två tåg från Tyska stadsbanorna på växelströmssidan!


Green Cargo Rc2 med godståg på växelströmssidan!


Grönt är skönt, snyggt tankånglok med persontåg på Växelströmsslingan!


Annan vinkel på några av loken på Likströmslingans station, Trix T44, Roco Rc5, Heljan Tmy och slutligen en Jeco T43.


11 personer kom och gjorde oss sällskap och gav oss en mycket trevlig dag med väldigt mycket tåg, Skoj!