Information och inbjudningar om kommande NAJK träffar.


Söndag 9 Juni

Skelleftehamn

Start: 11:00

Nu är det dags för en NAJK träff i vanliga föreningslokalen i Skelleftehamn.

Temaförslag: 
Lok som är orange!

Lokalhyra och fika 40:- 

Vi beställer lunch enligt vanliga rutinen!

Väl mött!