Information och inbjudningar om kommande NAJK träffar.


Söndag 12 mars
Skelleftehamn

Start: 11:00

Nu är det dags för en NAJK träff i vanliga föreningslokalen i Skelleftehamn.

Vi kör temat till minne av Mats som tyvärr lämnade oss för ungefär ett år sedan.
Mats stora favorit var nämligen persontåg, så ta med dig något eller några persontåg, valfri epok och land.
Lok och vagnar, liksom motorvagn eller rälsbussar. 


Digital likström och växelströmslinga finns. 

Lokalhyra och fika 30:-

Vi beställer lunch enligt vanliga rutinen!

Väl mött!